Kalite Politikamız

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan ürün/hizmet geliştirmek,
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviye de karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,
Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak, çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri almak, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
Çalışan ve tedarikçilerimizi de sisteme katarak etkin karar verme mekanizması sağlamak,
Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,
Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
Her türlü kazayı raporlayarak iş sağlığı ve güvenliği performansını görünür kılmak,
Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek için yönetim olarak bütünleşmiş yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

OGS MEDYA kurumsal web paketi ile hazırlanmıştır.